Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 8.11.2012, dnro 3780/90/2012, Reijo Vuorento ja Sanna Lehtonen

HE 96/2012 vp eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

​Lausunto HE 96/2012 vp eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, dnro 3780/90/2012, 8.11.2012, eduskunnan hallintovaliokunnalle on pdf-dokumenttina Liitteet-osiossa.