Perhehoitoliitto 22.6.2016, Dnro 622/03/216, Eevaliisa Virnes

Ikäihmisten perhehoidon kehittäminen - Perhehoitoliiton kohdennettu toiminta-avustushakemus

​Perhehoitoliitto on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä kohdennettua toimintaavustusta ikäihmisten toimeksiantosuhteisen perhehoidon kehittämiseen. Perhehoitoliitto on pyytänyt Kuntaliitolta lausunnon haettavan toiminnan tarpeellisuudesta.

Ikäihmisten perhehoitoa on käynnistetty ja kehitetty kunnissa Perhehoitoliiton Tunne perhehoito -hankkeessa (2011-2016) luoman toimintamallin mukaisesti. Hyviä kokemuksia perhehoidosta on saatu muun muassa omaishoitajien vapaiden järjestelyissä ja vanhusten kotona asumisen tukena perhehoitojaksojen avulla. Perhehoidon avulla voidaan myös vähentää ja siirtää vanhusten muun ympärivuorokautisen hoidon, kuten tehostetun palveluasumisen tarvetta.

Vaikka perhehoidossa olevien ikäihmisten määrä ja hoitovuorokausien määrä ovat lähes kolminkertaistuneet hankkeen aikana, tavoitteena on edelleen lisätä ikäihmisten perhehoitoa yhtenä hoivan ja hoidon järjestämisen vaihtoehtona.

Ikäihmisten perhehoidon suunnitelmallinen käynnistäminen, juurruttaminen ja lisääminen on pitkäkestoinen prosessi. Kohdennettu toiminta-avustus mahdollistaisi Perhehoitoliitolle toimintamallin edelleen juurruttamisen yhteistyössä kuntien ja maakuntien kanssa sekä järjestölähtöisen tuen lisäämisen ja monipuolistamisen.

Ikääntymispolitiikan ja vanhuspalvelulain tavoitteena on ikäihmisten kotona asumisen tukeminen kotiin annettavilla tai muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla, esimerkiksi perhehoidolla.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on lisätä merkittävästi omais- ja perhehoitoa, vähentää kalliimpien hoitomuotojen tarvetta sekä hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua. Hallituksen kärkihanke ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” sisältää myös perhehoidon ja tähtää em. hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseen kunnissa ja maakunnissa yhteistyössä järjestöjen ja muiden 
toimijoiden kanssa.

Kuntaliitto pitää Perhehoitoliiton toiminnan jatkamista ikäihmisten perhehoidossa hyvin tarpeellisena ja kohdennettua toiminta-avustusta perusteltuna.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Sami Uotinen
johtava lakimies                            
sosiaali- ja terveystiimin esimies

Eevaliisa Virnes
erityisasiantuntija

tags