Valtiovarainministeriölle Dnro 2341/03/2015, 2340/03/2040, 12.1.2016 Tanja Rantanen

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan asetusluonnos ja nimeäminen

Asetusmuutokset

Suomen Kuntaliitto toteaa lausuntonaan ehdotuksesta asetukseksi Julkisen hallinnon tietohallinnon (JUHTA) neuvottelukunnasta seuraavaa: ​

Kuntaliitto pitää ehdotettuja muutoksia hyvinä ja tarpeellisina.

JUHTA on tietohallinnon horisontaalinen valtionhallinnon, Kelan ja kuntien yhteinen toimija, jota tulee tarkoituksenmukaisesti hyödyntää julkisen hallinnon tietohallinnon ja käynnissä olevan digitalisaation seuraamisessa ja edistämisessä. Tähän sisältyy loogisesti niin kokonaisarkkitehtuurityö, yhteentoimivuus kuin myös esimerkiksi julkisen hallinnon tietojen ja tietoaineistojen käyttö. Nämä näkökulmat on huomioitu hyvin JUHTA:n tehtävissä asetusmuutosluonnoksessa.

Asetusluonnoksessa (3 §:n 7 kohta) ehdotetaan JUHTA:lle tietohallintohankkeita laajempaa seurantatehtävää. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan edistymisen ja kustannuskehityksen seuraaminen kokonaisnäkökulmasta, on haastava, mutta JUHTA:n roolille soveltuva tehtävä. 

Julkisen hallinnon tietohallinnon toimintaympäristö on suurten muutosten keskellä ja Kuntaliitto näkee, että esitetty jaostojen määrän säätely tarpeen ja tilanteen mukaisesti on tarpeellinen, reagointikykyä tuova uudistus.

 

Nimeäminen

Kuntaliitto pitää neuvottelukunnan koon pienentämistä tarkoituksenmukaisena tavoiteltaessa koko toiminnan rakenteen uudenlaista vuorovaikutteista ja tehokkaampaa toimintaa. 

Suomen Kuntaliitto ehdottaa neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi kaudeksi 1.3.2016 – 28.2.2019 seuraavia henkilöitä:

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Tommi Karttaavi, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Markku Raitio, tietotekniikkapäällikkö, Helsingin kaupunki

Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja, Vantaan kaupunki

Pekka Kantola, tietohallintojohtaja, Kuusamon kaupunki

Heidi Rämö, kunnanjohtaja, Lempäälän kunta

Mikael Grannas, kunnanjohtaja, Sipoon kunta

Virpi Launonen, kirjastotoimen johtaja, Mikkelin kaupunki

Maria Taipale, johtaja, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Timo Tervo, tietohallintopäällikkö, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Juha Kinnunen, johtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Kirsti Ylitalo-Katajisto, hyvinvointijohtaja, Oulun kaupunki

Tanja Rantanen, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto

Karri Vainio, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

tags