Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 27.10.2011, 2780/90/2011, Anneli Kangasvieri, Kari Nenonen

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2011-2016

Kuntaliiton lausunto 27.10.2011 Koulutuksen tutkimus- ja kehittämissuunitelmasta vuosille 2011-2016. 

Lausunto pdf-liitteenä.

tags