Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 3.3.2011 4153/90/2011, Lieselotte Eskelinen

Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020

Kuntaliiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän raportista "Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020".

12.1.2011. Lieselotte Eskelinen.

Lausunto liitteenä (pdf).

 

Linkit: