Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 27.10.2011, 2895/90/2011, Anneli Kangasvieri, Kari Nenonen

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015

Kuntaliiton lausunto 27.10.2011 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta 2012-2015. 

Lausunto pdf-liitteenä.

tags