Lausunto valtiovarainministeriölle 17.11.2016, dnro 1072/03/2016, Henrik Rainio

Lausunto komission ehdotuksista neuvoston direktiiveiksi yhteisestä yhtiöveropohjasta (CCTB) ja yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta

​Kuntaliiton 17.11.2016 antama lausunto komission ehdotuksista neuvoston direktiiveiksi yhteisestä yhtiöveropohjasta (CCTB) ja yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta löytyy liitteet-osiosta.​

tags