Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 10.2.2012, dnro 490/90/2012, Katariina Huikko

Lausunto komission julkisista hankinnoista annettuihin direktiiviehdotuksiin liittyvästä valtionneuvoston U-kirjelmäluonnoksesta

Kuntaliiton lausunto 10.2.2012 komission julkisista hankinnoista annettuihin direktiiviehdotuksiin liittyvästä valtioneuvoston U-kirjelmäluonnokesta

​Lausunto pdf-liitteenä.

 

Lisää aiheesta