Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 13.11.2012, Matti Holopainen, Dnro 3893/90/2012

Lausuntopyyntö asetusehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötoimitusmaksusta

Ehdotuksessa esitetään kiinteistötoimitusmaksuihin korotuksia, joiden yhteisvaikutus on 3,6 %. Lohkomisen maksut nousisivat 3,4 % ja aikaveloitteiset toimitukset, kuten yksityistie-, maantie- ja lunastustoimitukset, 3,9 %. Korotusta on perusteltu vuoden 2011 valtion palkkojen tarkistamisratkaisuilla sekä yleisen hintatason kohoamisella.  Maksujen tarkistuksella pyritään pääosin omakustannusarvon toteutumiseen. Ehdotettujen korotusten lisäksi omakustannusarvon toteutuminen edellyttää tuottavuuden kasvua ja toimitusprosessien kehittämistä. Esitetyt lähtökohdat maksujen tarkistukselle ovat perusteltuja.

Muistioluonnoksessa oletetaan, että Maanmittauslaitos tekee vuoden 2013 kuluessa esityksen uudeksi, vuonna 2014 voimaan tulevaksi asetukseksi, jossa uudistetaan laajasti kiinteistötoimitusmaksun maksuperusteita. Muistiossa ei kuitenkaan kerrota mahdollisuuden uudistuksen lähtökohdista ja tavoitteista. Kuntien näkökulmasta on tärkeää, että mahdollisessa uudistuksessa keskeisenä lähtökohtana on toiminnan kokonaistehokkuus sekä maksujen kustannusvastaavuus myös siten, että maanmittauslaitoksen tekemissä toimituksissa kuntien tekemä työ korvataan täysmääräisesti.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Leena Karessuo
johtaja,
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 

Matti Holopainen
maankäyttöinsinööri

tags
Matti Holopainen

Matti Holopainen

Maapolitiikan kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2269, +358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kuntien teknisen sektorin toimintaprosessit
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus