Lausunto ympäristöministeriölle 19.11.2012, Hannu Huhtala, Dnro 3308/90/2012

Luonnos asetukseksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä

Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä.

Liiton toimisto esittää kantanaan seuraavaa:

Suomen Kuntaliitolla on ollut edustaja asetusluonnosta valmistelemassa työryhmässä. Valmistelu on tapahtunut yhdessä alan toimijoiden kanssa. Kiinnitämme huomiota muutamaan yksityiskohtaan.

1. Asetusluonnoksen 7 §

”Hyväksytyn toimielimen on käytettävä varmennustodistuksessa merkkiä, jolla varmennustodistus erotetaan muista hyväksytyn toimielimen myöntämistä vapaaehtoisista sertifikaateista. Valmistajan on kiinnitettävä merkki rakennustuotteeseen, pakkaukseen tai asiakirjoihin”.
Olisi hyvä, jos merkin lisäksi siihen kuuluisi myös teksti VARMENNUSTODISTUS tarvittavilla kielillä. Näin kuluttajakin saisi tiedon paukkauksesta tai asiakirjoista.
Sama vaatimus koskisi myös 9 §:n mukaista laadunvalvonnan varmentamista.  Siihen tarvitaan merkin lisäksi teksti LAADUNVALVONNAN VARMENNUS.

2. Asetusluonnos 10 §

Mainitun pykälän perusteluihin tulisi lisätä, ettei selvityksen tekijällä saa on omaa intressiä asiassa (jääviys).

Lisäksi toteamme, että asetusluonnoksen 5 §:n mukainen luettelo varmennustodistuksella hyväksyttävistä tuoteryhmistä tulisi ympäristöministeriön nettisivuilla olla ajantasainen sähköinen luettelo, joka päivittyisi sitä mukaa, kun varmennustodistuksen piiriin säädetyille rakennustuotteille laadittujen harmonisoitujen tuotestandardien siirtymäaika päättyy ja rakennustuotteet on CE- merkittävä, vaikka tätä asetusta ei muutettaisikaan. Tätä tarvitsevat kaikki alan toimijat.

Muilta osin asetusluonnos on selkeä ja täydentää tuotehyväksyntälain mukaista rakennustuotteiden hyväksyntää.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja,
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö 

Hannu Huhtala
rakennuttajainsinööri

tags