Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle Dnro 49/03/2016, 5.2.2016 Erja Horttanainen

Luonnos hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta. Lakia kotoutumisen edistämisestä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain 6 luvun 45 §:ssä säädetyt laskennalliset korvaukset kunnalle voitaisiin maksaa automaattisesti ilman erillistä hakemusta kehittämis- ja hallintokeskukselle. Laskennallisten korvausten automatisoinnin mahdollistamiseksi lain 87 §:ään lisättäisiin toimijaksi väestörekisterikeskus.

​Lakiesityksen perustelujen mukaan tarkoituksena on järjestää kehittämis- ja hallintokeskuksen kunnille suorittamien laskennallisten korvausten maksaminen nykyistä tarkoituksenmukaisemmin, yksinkertaisemmin ja yhdenmukaisemmin korvausprosessia uudistamalla. Laskennallinen korvaus maksettaisiin kunnalle ensisijaisesti ilman erillistä hakemusta. Kunnilla säilyisi kuitenkin mahdollisuus hakea korvausta kehittämis- ja hallintokeskukselle osoitetulla hakemuksella niistä henkilöistä, jotka kuuluvat laskennallisten korvausten piiriin, mutta joita ei tällä hetkellä saada poimittua automaattisesti nykyisistä tietojärjestelmistä.

Kuntaliitto kannattaa ehdotettua kotoutumislain muutosta. Laskennallisten korvausten maksamisen automatisointi vähentää osaltaan korvausjärjestelmän hallinnointiin tarvittavaa työmäärää kunnissa. On myös tärkeää, että kunnat voivat edelleen erikseen hakea laskennallisia korvauksia silloin, kun tarvittavia tietoja ei saada suoraan tietojärjestelmistä.

tags
Erja Horttanainen

Etunimi
Erja
Sukunimi
Horttanainen
EU-asiain päällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2528
Kännykkä
+358 50 5252145
Vastuualueet
  • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
  • EU:n alueiden komitea
  • Kuntaliiton EU-politiikka
  • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
  • Maahanmuuttoasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Kansainvälinen tiimi
EU- ja kansainväliset asiat