Lausunto ympäristöministeriölle, Dnro 2308/03/2015 25.1.2016, Ulla Hurmeranta

Luonnos maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista, jotka liittyvät EU:n merten aluesuunnittelua koskevan puitedirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon

Esityksen tarkoituksena on järjestää merialuesuunnittelu tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti hyödyntäen jo olemassa olevia suunnitteluorganisaatioita ja niiden osaamista. Tehtävä on MRL:n muutoksella osoitettu niille maakunnan liitoille, joiden alueisiin kuuluu aluevesiä. Merialuesuunnitelmat ovat alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä erillisiä eikä niillä ole oikeusvaikutuksia.

Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua sekä merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä. Merialuesuunnittelu olisi siis maakunnan tehtävä, ympäristöministeriön tehtävänä olisi yleinen kehittäminen ja ohjaus sekä lisäksi se vastaisi yhteistyöstä naapurivaltioiden kanssa. Merialuesuunnitelmat laaditaan aluevesille ja talousvyöhykkeelle. Suunnitelmat tulisi hyväksyä huhtikuuhun 2021 mennessä ja niiden ajantasaisuutta arvioidaan kymmenen vuoden välein.

Vaikka uusien tehtävien antamisesta kunnille on pääsääntöisesti pidättäydyttävä, voidaan tässä tapauksessa ehdotettua uutta tehtävää pitää hyväksyttävänä, vaikka liitoille aiheutuukin suunnitelmien laatimisesta ja yhteistyön järjestämisestä  lisätyötä. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että myös jatkossa löytyy sellaisia rahoituskanavia, joista liitot tarvittaessa voisivat hakea tukea suunnittelu- ja tiedonhallintakustannuksiin.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Ulla Hurmeranta
johtava lakimies

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!