Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 16.3.2016, Dnro 110/03/2016, Päivi Koivuranta-Vaara

Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi rokotuksista

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi rokotuksista. Asetuksen uudistaminen liittyy tartuntatautilain kokonaisuudistukseen ja sillä kumotaan STM:n asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta.

Asetuksessa säädetään kansallisesta rokotusohjelmasta, jonka ehdotetaan säilyvän nykyisellään. Myöskään kohdennettujen rokotusten antamiseen ei esitetä muutoksia. Ahvenanmaalla jatketaan puutiaisaivotulehdusrokotusten antamista vuoteen 2020 asti.

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa annettavat rokotukset säilyisivät nykyisellään. Kansallisen rokotusohjelman rokotteita voitaisiin käyttää väestön suojaamiseksi uhkaavissa epidemiatilanteissa.

Rokotuksen saa pistoksena antaa vain lääkäri tai hänen valvonnassaan asianmukaisesti koulutettu sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö ja rokotukset merkitään potilasasiakirjaan. Sivuvaikutuksista ilmoittaminen on säädetty tartuntatautilaissa.

Kuntaliitolla ei ole muutosehdotuksia tartuntatautiasetuksen luonnokseen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen                                         
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Sami Uotinen
johtava lakimies
sosiaali- ja terveyspalvelut -tiimin esimies 

tags