Kuntaliiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 26.8.2010, 1942/90/2010, Juha Karvonen

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako

Lausunto kokonaisuudessaan liitteenä.