Lausunto valtiovarainministeriölle 3.5.2012, dnro 714/90/2012, Kari Prättälä, Kaija Majoinen

Suomen Kuntaliiton lausunto kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

​Lausunto word-liitteenä.

 

tags