Maa- ja metsätalousministeriölle, Dnro 2131/03/2015, 7.1.2016, Tarja Hartikainen

Vähäriskistä toimintaa koskevat asetusmuutokset

Maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutoksilla laajennetaan EU:n mahdollistamia helpotuksia, joita ei ole vielä hyödynnetty Suomessa. Pääsääntöisesti muutokset tarkoittavat vähäriskisen toiminnan rajojen nostamista. Itujen osalta helpotetuin omavalvontavaatimuksin paikalliseen vähittäismyyntiin toimitettava määrä esitetään kuitenkin laskettavaksi 10 000 kilosta 5 000 kiloon (taustalla EU:n tarkastuskäynti ja raportointi).

​Muutoksella esitetään nostettavaksi ilman lihantarkastusta teurastettavan siipikarjan ja tarhattujen kanien enimmäismääriä. Muutoksen myötä suurin osa siipikarjan pienteurastamoita voisi halutessaan siirtyä Eviran valvomista teurastamoista kunnallisen valvonnan piirissä oleviksi ilmoitetuiksi elintarvikehuoneistoiksi. Tilalla teurastettu liha on tarkoitettu kansalliseen kulutukseen. Myös siipikarjan teurastamiseen elintarvikehuoneistossa liittyy valvontaa, mutta valvonnan tiheys on harvempaa kuin laitoksissa ja lihantarkastusta ei edellytetä. Muutos tulisi lisäämään kunnallisen valvonnan tarvetta esityksen mukaan muutamalla henkilötyökuukaudella. Muistioon voisi lisätä maininnan siitä, että kunnat perivät elintarvikehuoneistojen suunnitelmallisesta valvonnasta toimijoilta maksuja, joilla katetaan valvonnan kustannukset.

Asetuksella lisätään broilerin ja kalkkunan lihaa suoraan vähittäismyyntiin toimittavat tilat pakollisen terveysvalvonnan piiriin. Myös tämä muutos lisää valvonnan tarvetta. Muistiossa voisi selkeämmin tuoda esiin muutoksen kustannusvaikutuksia, siltä osin kun valvonnan tarve lisääntyy.

Muutoksella esitetään nostettavaksi rajoja alkutuotannon tuotteiden myymisestä ilman elintarvikehuoneistoa kasviksista saatavien tuotteiden, hunajan ja linnunmunien sekä kananmunien osalta.  Samoin nostettaisiin vähittäismyyntiin omavalvontahelpotuksin toimitettavien kasviksista saatavien alkutuotannon tuotteiden, hunajan ja linnunmunien määrää.

Muutoksessa esitetään mahdollistettavaksi luonnonvaraisten hirvieläinten (hirven, peuran ja metsäkauriin) toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin nylkemättöminä. Nykyisin vain kaneja, jäniksiä ja lintuja saa toimittaa vähittäismyyntiin nylkemättöminä ja kynimättöminä. Ehdotuksella helpotetaan luonnonvaraisen riistan saamista markkinoille.

Asetuksen muutoksella tavoitellaan ensisijaisesti lähiruuan saatavuuden helpottamista madaltamalla toimijoille ja yrityksille asetettuja vaatimuksia. Kuntaliitto pitää kannatettavana esitettyjä muutoksia, jotka edistävät paikallista elinkeinotoimintaa vaarantamatta kuitenkaan elintarviketurvallisuutta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, Alueet ja yhdyskunnat

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveydenhuolto

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!