Kuuleminen ja lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 2.5.2016, dnro 445/03/2016, Reijo Vuorento

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020

Kuntaliiton lausunto: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, eduskunnan hallintovaliokunnalle 2.5.2016, dnro 445/03/2016, Reijo Vuorento, löytyy Liiteet-osiosta.

tags