Lausunto eduskunnan valtiovarainkunnan sivistys- ja tiedejaostolle 4.5.2012, 1662/90/2012, Lea Juhola ja Sanna Lehtonen

Vns 1/2012 vp valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013 - 2016

Vns 1/2012 vp valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013 - 2016 

Kuntaliiton lausunto eduskunnan valtiovarainkunnan sivistys- ja tiedejaostolle 4.5.2012, Lea Juhola ja Sanna Lehtonen. 

Lausunto liitteenä pdf-muodossa.

tags