Lausunto oikeusministeriölle 16.4.2010, dnro 85/10/2010, Lauri Niittylä

Yhdenvertaisuuslaisäädännön uudistamista koskeva toimikunnan mietintö

Oikeusministeriön lausuntopyyntö 12.2.2010, OM 12/42/2006, Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva 
toimikunnan mietintö. 

Oikeusministeriön lausuntopyyntö on osoitettu kunnalliselle työmarkkinalaitokselle. Kunnallinen työmarkkinalaitos, joka kuuluu osana Suomen Kuntaliitto ry:hyn, toimii kuntien ja kuntayhtymien edunvalvojana työmarkkina-asioissa.  Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut lausunnon toimikunnan mietinnöstä yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa siltä osin kuin mietinnössä on kysymys työelämään liittyvistä asioista.

Kuntien ja kuntayhtymien viranomaistoimintaan liittyvistä asioista Suomen Kuntaliitto ry ja Kunnallinen työmarkkinalaitos toteavat yhdessä seuraavaa.

Lausunto kokonaisuudessaan liitteenä.

 

Linkit: