Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 6.10.2016, dnro 969/03/2016, Ilari Soosalu ja Minna Punakallio

HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017: teemana kuntatalous

​Kuntaliiton lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017: teemana kuntatalous, hallintovaliokunnalle 6.10.2016, dnro 969/03/2016, Ilari Soosalu ja Minna Punakallio, löytyy kokonaisuudessaan liiteet-osiosta pdf-dokumenttina. 

tags