Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle 1.11.2018, Drno 813/03/2018, Anu Wikman-Immonen

Ulkomaalaislain muutosesitys -TTOL-jatkolupaa hakevat alanvaihtajat saatavuusharkinnan ulkopuolelle

Ulkomaalaislain muutosesitys  -TTOL-jatkolupaa hakevat alanvaihtajat saatavuusharkinnan ulkopuolelle

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausuntoa ulkomaalaislain muutosesityksestä. Esityksen tarkoituksen on parantaa osaavan työvoiman saatavuutta.

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislain 83 §:ä muutettavaksi siten, että työntekijän oleskeluluvan jatkolupaa hakevalla olisi ilman saatavuusharkintaa mahdollisuus hakeutua myös sellaisen työnantajan palvelukseen, joka toimii muualla kuin edellisessä työntekijän oleskeluluvassa mainitulla alalla. Edellytyksenä kuitenkin olisi, että ulkomaalainen on työskennellyt työntekijän oleskeluluvan nojalla vähintään yhden vuoden.

Kuntaliitton pitää ehdotusta kannatettavana. Kuntien ja alueiden elinvoimaisuus edellyttää riittävää ja osaavaa työvoimaa hallinnossa, yrityksissä, palveluissa ja järjestöissä. Maahanmuutto voi osaltaan turvata työvoiman saantia erityisesti sellaisilla aloilla ja seuduilla, joilla on rekrytointivaikeuksia, Lisäksi toimet, joilla voidaan helpottaa työvoiman liikkuvuutta, voivat sitouttaa osaavaa työvoimaa jäämään Suomeen.

 

Anu Wikman-Immonen
erityisasiantuntija

tags
Anu Wikman-Immonen

Etunimi
Anu
Sukunimi
Wikman-Immonen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2532
Kännykkä
+358 50 525 2874
Vastuualueet
  • maahanmuuttoasiat
  • EU:n alueiden komitea
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Kansainvälinen tiimi
EU- ja kansainväliset asiat