Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 5.12.2018, dnro 889/03/2018, Päivi Koivuranta

Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta asetusmuutokseksi koskien oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen muuttamista.

Kuolemansyyn selvittämistä koskevan lain mukaan oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä vastaa poliisi ja oikeuslääketieteellisestä ruumiinavaustoiminnasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viranomaisten tulee antaa poliisille sellaista virka-apua, jonka antaminen kuuluu niiden toimivallan piiriin. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan perusterveydenhuollon tulee antaa poliisille virka-apua elävän henkilön kliinisen tutkimuksen ja vainajan ulkoisen ruumiintarkastuksen suorittamiseksi.

Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain mukaan terveyskeskuksessa tai sairaanhoitopiirissä suoritetuista oikeuslääkeopillisista tutkimuksista maksettavien korvausten ja palkkioiden suuruudesta säädetään asetuksella. Korvausten ja palkkioiden maksamisesta huolehtii THL valtion sille osoittamasta määrärahasta.

Tällä hetkellä voimassa oleva asetus on vuodelta 2004, joten palkkiot ovat jääneet jälkeen kustannuskehityksestä. Nyt lausunnolla olevassa asetusluonnoksessa esitetään korvauksiin ja palkkioihin 23 % korotuksia, mikä vastaa elinkustannusindeksin nousua vuosina 2004-2018.

Kuntaliitto pitää perusteltuna esitettyä korvausten ja palkkioiden tason korottamista eikä sillä ole asetusmuutoksen suhteen huomauttamista.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri

tags
Päivi Koivuranta-Vaara

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Koivuranta
Hallintoylilääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2774
Kännykkä
+358 50 538 4647
Vastuualueet
  • Erikoissairaanhoito, pl. psykiatria
  • Päivystys
  • Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus
  • Lääkeasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi