Ruokavirasto Dnro 419/03/2019, 19.8.2019, Kaisa Mäntynen

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2020

Ruokavirasto on pyytänyt kommentteja eläinlääkintähuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivityksestä vuodelle 2020. Ohjelman liitteenä on valvonnan painopisteet vuodelle 2020.

Valvontaohjelmassa on selkeästi tuotu esille mm. eri värein kunnan ja aluehallintoviraston tehtävät, samoin lakiperuste ko. tehtäville. Ohjelman liitteessä (painopisteet vuodelle 2020) on selkeästi esitetty painopisteen vastuutahot. Painopisteissä, kuten myös itse ohjelmassa, on nostettu esiin eläintauteihin varautuminen. Yhteisesti koordinoitu eläintautivalmiusharjoitus on eriomainen tapa testata ja kehittää valmiutta.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan valvontaohjelmien päivittäminen ja uusien ohjelmakausien kommentointi tulisi aikatauluttaa niin, että ympäristöterveydenhuollon kaikki valvontaohjelmat olisivat samaan aikaan lausunnoilla. Kommenteilla oleva eläinlääkintähuollon ohjelma on osa valvonta-asetuksen mukaista elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU), mutta päivityksen alla olevaa VASUa ei ole vielä nähtävillä.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa samoin terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmia on laadittu vuosille 2020-2024. Kuntaliiton näkemyksen mukaan ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmat tulisi laatia useampivuotisina. Valvontayksiköissä laaditaan ja hyväksytään ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontasuunnitelma, jonka osana on tarkoituksenmukaista hyväksyä myös eläinlääkintähuollon suunnitelma. Kunnan valvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Useampivuotiset valvontaohjelmat helpottavat ympäristöterveydenhuollon suunnittelua ja valvonnan yhteensovittamista valvontayksiköissä.

Ohjelmassa on lueteltu suuri määrä tietojärjestelmiä sekä yksityiskohtaista raportointia. Ympäristöterveydenhuollon kehitystyössä tulisi pyrkiä vähentämään raportointijärjestelmien määrää sekä raportointiin käytettävää aikaa. Eläinlääkintähuollon raportointia tulisi kehittää osana muun ympäristöterveydenhuollon raportointia (esim. VYHA ja VATI).

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen

Ympäristöpäällikkö

Kaisa Mäntynen

Erityisasiantuntija, ympäristöterveys

 

tags
Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Vastuualueet
  • Ympäristöterveydenhoitoon liittyvä kuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut.
  • Kuntien ympäristöterveyden johtajien vuorovaikutteisen sähköpostilistan ylläpito ja koordinointi.
  • Kuntien sisäilmatyötä tukeviin kansallisiin hankkeisiin osallistuminen.