Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 15.1.2019, dnro 12/03/2019, Maarit Kallio-Savela

KAA 5/2018 vp Maksuton toisen asteen koulutus kaikille

Lausunto ohessa pdf-tiedostona.

 

tags