Lausunto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle 11.4.2019, dnro 258/03/2019, Päivi Koivuranta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lausuntopyyntö verenluovutuksen soveltuvuuskriteereistä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyytää Kuntaliitolta lausuntoa verenluovutuksen soveltuvuuskriteereistä ja erityisesti siitä, voidaanko muuttaa miesten väliseen seksiin liittyvää väliaikaista verenluovutuskieltoa.

Veripalvelulainsäädännön ja Fimean määräysten tarkoituksena on varmistaa veren ja sen komponenttien laatu ja turvallisuus. Tällä hetkellä on voimassa 12 kuukauden määräaikainen verenluovutuskielto miesten välisen seksin jälkeen. Vuoteen 2014 asti kielto oli pysyvä.

Miesten välinen seksi on aikaisemmin liittynyt erityisesti HIV-tartuntoihin. Epidemiologinen tilanne on kuitenkin muuttunut selvästi. Vuonna 2018 raportoitiin Suomessa kaikkiaan 153 uutta HIV-tartuntaa. Tartuntatapana oli heteroseksi 36 %:ssa, miesten välinen seksi 26 %:ssa ja ruiskuhuumeiden käyttö 4 %:ssa tapauksista. Joka kolmannessa tapauksessa tartuntatapa ei ollut tiedossa.

Hepatiitti B voi myös tarttua sukupuoliteitse, mutta akuutti hepatiitti B on selvästi harvinaisempi kuin HIV-infektio (19 tapausta vuonna 2017) eikä miesten välinen seksi korostu tartuntatapana. Uusien hepatiitti C-tapausten määrät ovat suurempia, esim. 1170 vuonna 2017.
C-hepatiitin tavallisin tartuntatapa on huumeiden pistoskäyttö 47 % ja sukupuoliteitse tapahtuvien tartuntojen osuus on alle 10 %. Miesten välisen seksin tartuntoja oli 7/1170.

Miesten välinen seksi on tavallinen tartuntatapa HIV-infektiossa ja mahdollinen myös hepatiitti-infektioissa. Nykyisessä epidemiatilanteessa vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei sitä voi pitää muihin tartuntatapoihin verrattuna poikkeuksellisen suurena riskinä. Myös heteroseksi on vähintään yhtä merkittävä tartuntatapa.

Kuntaliiton käsityksen mukaan miesten väliseen seksiin liittyvä verenluovutuskielto tulisi arvioida uudestaan ja ottaa huomioon myös miesten väliset pysyvät parisuhteet. Verenluovutuskiellon muuttaminen edellyttää luonnollisesti, että taudin itämisajasta ja testimenetelmistä johtuvat mahdolliset rajoitukset on otettava huomioon veren ja sen komponenttien saajien turvallisuuden varmistamiseksi.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri

tags