Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 22.8.2019, Aila Puustinen-Korhonen, Sami Uotinen

Lausunto hallituksen esitykseksi lastensuojelulain muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan itsenäistymisvarojen viimesijaiseksi maksupäiväksi ajankohta, jolloin nuori täyttää 25 vuotta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, ettei kunnan velvollisuutta järjestää jälkihuoltoa siihen saakka, kun nuori täyttää 25 vuotta, sovellettaisi lapsiin ja nuoriin, joiden oikeus jälkihuoltoon on päättynyt ennen 1.1.2020.

Lausunto kokonaisuudessaan liitteenä.

tags