Ympäristöministeriö, Dno 493/03/2019, 16.8.2019, Laura Hassi

Lausunto luonnoksesta, joka koskee investointiavustuslain alimman tukiluokan korottamista

Lausunto Ympäristöministeriölle, toimitettu lausuntopalvelun kautta

Mitä mieltä olette luonnoksesta hallituksen esitykseksi?

Kannatamme esitystä.

Näkemyksenne esityksen tavoitteista ja arvioiduista vaikutuksista

Investointiavustuksen alin tukiluokka lisää hankkeita, joiden avulla opiskelija- ja nuorisoasumisen tyyppisen välivaiheasumisen asumisolot ja -turvallisuus voidaan turvata kaikille.

Kuntaliitto kannattaa tuen korottamista 15 prosenttiin ja yhtyy esityksen oletuksiin myönteistä vaikutuksista asuntomarkkinoille: pieniä vapaarahoitteisia asuntoja jää työssäkäyvien ja kasvukaupunkeihin työn vuoksi muuttavien kysynnän tyydyttämiseen. Markkinavuokria alempi vuokrataso vähentää samalla valtion asumistukimenoja.

Kuntaliitto haluaa tuoda esiin mahdollisuuden hyödyntää alinta investointiavustusta myös ikääntyneiden asuntotarjonnan lisäämiseen.

Elinvaiheasuminen kohdistuu paitsi opiskeluaikaan, myös siihen ikääntymisen vaiheeseen, jossa kotiin tuoduilla palveluilla on ratkaiseva merkitys asumisen onnistumisessa. Jos etäisyydet eivät mahdollista palvelujen viemistä laajalle alueelle, senioriasuminen on yksi vaihtoehto tämän välivaiheasumisen järjestämisessä. Osaltaan investointiavustuksen alin tukiluokka voi helpottaa toimivien ratkaisujen syntyä myös näissä tilanteissa.

Näkemyksenne alinta tukiluokkaa koskevan eritysavustusmäärärahan korottamisesta

Kuntaliitto arvioi viiden prosentin korotuksen vaikuttavan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Näkemyksenne muutosten voimaantuloajasta ja soveltamisesta

Erittäin myönteistä on, että tuen korotus saadaan voimaan jo marraskuun alussa.

Suomen Kuntaliitto

Laura Hassi

asumisen asiantuntija

 

tags
Laura Hassi

Laura Hassi

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Vastuualueet
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen