Lausunto oikeusministeriölle 14.2.2019, dnro 977/03/2019, Joonas Jännäri

Lausuntopyyntönne liittyen selvitykseen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitto ry:ltä lausuntoa liittyen otsikossa yksilöityyn selvitykseen.

Suomen Kuntaliitto ry pitää tärkeänä, että uudistuksella ja sen perusteella luotavalla uudella organisaatiorakenteella ei heikennettäisi oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen paikallisten toimipaikkojen tai henkilöstön määrä taaten näin edelleen kattavat palvelut kaikissa Suomen kuntakentän osissa. Lisäksi Suomen Kuntaliitto ry pitää tärkeänä, että uudistus säilyttää nykyisen kaltaisen järjestelmän, joka mahdollistaa hyvän yhteistyökentän eri viranomaisten ja sidosryhmien välillä paikallisella tasolla.    

Huomioiden mietinnössä tuodut tavoitteet sekä arviot organisaatiouudistuksen vaikutuksista, ei Suomen Kuntaliitto ry:llä ole muuta lausuttavaa selvitykseen liittyen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat

Joonas Jännäri
lakimies

 

Muualla verkossa
Kohti laadukkaampaa ja tehokkaampaa palvelua - Selvitys oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta
Mietintöjä ja lausuntoja 61/2017
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161219/OMML_61_2017_Oikeusapu_ja_edunvalvontaviraston_perustaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tags
Joonas Jännäri

Etunimi
Joonas
Sukunimi
Jännäri
Lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2454
Kännykkä
+358 40 834 3036
Vastuualueet
  • sopimusoikeus
  • vahingonkorvausoikeus
  • perintä ja saatavan vanhentuminen
  • yhtiöoikeus
  • tekijänoikeussuositussopimukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiyksikkö
Tiimi
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet