Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 19.12.2019 (907/03/2019), Päivi Koivuranta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista maksettavista korvauksista

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta STM:n asetukseksi lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista maksettavista korvauksista. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Terveydenhuoltolakiin on lisätty 1.1.2020 voimaan tuleva 68 a §, jonka mukaan yliopistollisten sairaanhoitopiirien tulee yhdessä vastata tuomioistuinten pyytämien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamisesta. Toiminnan hallinnointi on määritelty Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväksi.

Asetusluonnoksessa esitetään maksettavaksi korvauksia lausuntojen laatimisesta, suullisesta kuulemisesta oikeudenkäynnissä sekä lausuntopyyntöjen ja lausuntojen hallinnoinnista. Korvaukset maksaisi aluehallintovirasto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hakemuksen perusteella kahdesti vuodessa.

Kuntaliitto katsoo, että lausuntojen porrastaminen kolmeen vaativuusluokkaan on perusteltua ja niistä määritellyt korvaukset ovat asianmukaiset. Hallinnointiin liittyvien kustannusten korvaaminen laskutuksen perusteella on kannatettavaa, koska työmäärää on etukäteen vaikea arvioida.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että maksettavia korvauksia ja niihin varattavaa rahoitusta tulevaisuudessa tarkistetaan riittävän usein, jotta ne säilyvät riittävällä tasolla turvaamaan lausuntojen saamisen ja kattavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille aiheutuvat kustannukset.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri

tags