Kuntaliiton lausunto Pelastusopistolle 18.3.2019 dnro 257/03/2019, Vesa-Pekka Tervo

Suomen Kuntaliiton ehdotus Pelastusopiston neuvottelukunnan jäseneksi ja varajäseneksi

Suomen Kuntaliitto ehdottaa nimettäväksi Pelastusopiston neuvottelukunnan jäseneksi 
Kuopion kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen ja hänen varajäsenekseen
Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Seppo Lokan.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen                                        Vesa-Pekka Tervo                                                                
johtaja,                                                         pelastustoimen kehittämispäällikkö                                 
alueet- ja yhdyskunnat

tags
Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo

Pelastustoimen kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • varautuminen ja turvallisuus
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto