Kuntaliiton lausunto sisäministeriölle 25.4.2019, dnro 272/03/2019

Suomen Kuntaliiton esitys viestintäyhdyshenkilöksi

Kuntaliitto esittää viestintäyhdyshenkilöksi koordinaattori Terhi Virtasta ja hänen varahenkilökseen pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervoa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen                                                                                                                                 
johtaja,
alueet- ja yhdyskunnat

 

Vesa-Pekka Tervo
pelastustoimen kehittämispäällikkö                                                                                             

tags
Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo

Pelastustoimen kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2353, +358 40 719 7150
Vastuualueet
  • pelastustoimi
  • varautuminen ja turvallisuus
  • pelastuslaitosten kumppanuusverkosto