Lausunto Tulorekisteriyksikölle 1.11.2019 (746/30/2019) Minnamaria Korhonen

Tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020

 

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kuntaliitto pitää äärimmäisen tärkeänä, että vuosina 2020 ja 2021 tapahtuvaan toimintakentän laajennukseen varaudutaan riittävästi ja vuoden 2019 käyttöönoton kokemukset huomioidaan sekä Tulorekisteriyksikön että hankkeen toimesta.

Haluamme erityisesti lausua kahdesta Tulorekisterin kehittämiseen liittyvästä asiasta.

Kuntaliitto katsoo, että Tulorekisterin toimintaan liittyvään kehittämiseen on ehdottomasti syytä lisätä vuodelle 2020 se, että raportointi kehittyy ja selkeytyy. Kunnat palkanmaksajina ja ilmoittajina eivät saa riittävän yksityiskohtaisia ja tarkkoja raportteja, joiden avulla pystyisi täsmäyttämään palkanmaksujärjestelmän/kirjanpidon ja tulorekisterin tiedot. Ja nämä pitäisi vielä pystyä täsmäyttämään verohallinnon verotuloista tekemään vähennykseen.

Kuntaliitto haluaa ilmaista huolensa siitä, että KATSO-tunnistuksen alasajo tulee aiheuttamaan haasteita sellaisissa valtion tietojärjestelmissä, joihin kuntien työntekijöiden pitää päästä tunnistautumaan. Suomi.fi-palveluita ylläpitävän VRK:n mukaan KATSO korvataan Suomi.fi -tunnistuksella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuntien työntekijöiden pitää tunnistautua palveluihin joko sähköisellä henkilökortilla, pankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteella, koska kunnilla ei ole käytössä varmenteellisia virkakortteja (lukuun ottamatta sellaisia henkilöitä, jotka saavat sote-varmennekortin). Ratkaisu ei voi nojata pelkästään pankkitunnisteisiin tai muihin henkilöiden yksityisiin tunnisteisiin, koska työnantaja ei voi pakottaa käyttämään niitä työtehtävissä. Työnantajan tarjoama mobiilipäätelaite, jossa on mobiilivarmenne, jää käytännössä silloin ainoaksi vaihtoehdoksi. Siitä, miten hyvä valmius kunnissa tähän on, ei ole tarkempaa tietoa.

Suomen Kuntaliitto ry

Minnamaria Korhonen
erityisasiantuntija, kuntatalous

tags
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.