Lausunto Tulorekisteriyksikölle 21.2.2019 (219/03/2019) Minnamaria Korhonen

Tulorekisteriyksikön toimintasuunnitelma vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020

 

Kuntaliitto katsoo, että Tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2020 on selkeä ja hyvin valmisteltu kokonaisuus. Isossa kuvassa Tulorekisteri on kaikin puolin kannatettava hanke ja tuonee kunnille pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöjä.

Kuntaliitto arvioi, että 85 % tavoite palkkatietojen toimittamisen sähköisyyden asteesta vuodelle 2019 on optimistinen. Kuntien käytännöt talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisessä ovat vaihtelevia. Tämä voi aiheuttaa resurssitarpeita sekä luoda paineita palvelumaksujen korotukseen riippuen kuntakoosta ja nykyisestä toimintamallista- ja tavasta. Tulorekisterin vaatimat toimintatapamuutokset vaikuttavat olemassa oleviin pääsynhallinnan- ja käyttövaltuusratkaisuihin eri tavoin eri kokoisissa kunnissa.

Tavoite suhteessa aikatauluun on optimistinen ottaen huomioon, että Tulorekisterin käyttöönotossa on ollut erikokoisilla kunnilla erilaisia haasteita, myös teknisiä.

Suomen Kuntaliitto ry

Minnamaria Korhonen
erityisasiantuntija, kuntatalous

tags
Minnamaria Korhonen

Minnamaria Korhonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2162, +358 50 513 4641
Vastuualueet
  • automatisoitu talousraportointi
  • kustannuslaskenta, palveluluokitus
  • tiedolla johtaminen
  • Kuntatalouden kuntotarkastus -tuote