Lausunto talousvaliokunnalle 20.11.2020 (1063/03/2020), Päivi Koivuranta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä

He 224/2020 vp

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikon asiassa.

Hallitus esittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimusten yhtiöittämistä. Oikeuskansleri on pitänyt tärkeänä erottaa lääkeyhtiöiden rahoittama rokotetutkimus ja rokotehankintoja koskevien päätösten valmistelu ja päätöksenteko toisistaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on pitkät perinteet kaupallisten rokotetutkimusten toteuttajana. Se on ollut kansainvälisesti haluttu yhteistyökumppani mm. suomalaisten rokotemyönteisyyden ansiosta.

Yhtiöittäminen varmistaisi nykyistä selkeämmin puolueettomuuden Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valmistelemissa rokotehankinnoissa. Osaltaan se vahvistaisi myös kansallista rokotetutkimusta. Esityksellä ei ole haitallisia kuntavaikutuksia.

SUOMEN KUNTALIITTO

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri

tags