Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 16.11.2020 (1021/03/2020), Päivi Koivuranta

HE 223/2020 vp eduskunnalle sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikon asiassa.

Sairausvakuutuslain väliaikaisen muuttamisen tarkoituksena on säätää poikkeavasta menettelystä Covid-19-tartuntataudin toteamiseksi tehtävien tutkimusten korvaustaksan vahvistamisessa. Laki olisi voimassa 31.12.2021 saakka.

Aloite muutoksen tekemiseen on tullut työmarkkinajärjestöiltä. Tavoitteena on saada koronadiagnostiikan käyttöön yksityisen sektorin laboratorioita nykyistä laajemmin korottamalla korvaustaksaa ja mahdollistamalla työterveyshuollon resurssien käyttö koronatestauksessa. Laboratorion olisi mahdollista saada suorakorvaus, vaikka työnantaja maksasi tutkimuksen omavastuuosuuden. Taksa määriteltäisiin Valtioneuvoston asetuksella ja asetusta olisi mahdollista täydentää uusilla koronaviruksen diagnostiikkaan hyväksyttävillä tutkimuksilla nykyisen PCR-testin lisäksi.

Muutoksen kustannuksiksi on arvioitu 45 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja ne on     tarkoitus kattaa siirtämällä tarvittava rahoitus julkisen terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin varatusta määrärahasta.

Muutos voi nopeuttaa koronadiagnostiikkaa ja tartunnanjäljitystä ja siten tukea epidemian hillintää. Kuntaliitto pitää esitystä kannatettavana.

SUOMEN KUNTALIITTO

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri

tags
Päivi Koivuranta-Vaara

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Koivuranta
Hallintoylilääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2774
Kännykkä
+358 50 538 4647
Vastuualueet
  • Erikoissairaanhoito, pl. psykiatria
  • Päivystys
  • Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus
  • Lääkeasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö