Lausunto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle 7.1.2020 (909/03/2019), Päivi Koivuranta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen uudistettu määräys Lääkkeiden toimittamisesta eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta uudistetuksi määräykseksi, joka koskee lääkkeiden toimittamista eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella. Tällä hetkellä voimassa oleva määräys Lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella on tullut voimaan 1.2.2014.

EU:n Potilasdirektiivi mahdollistaa hoitoon hakeutumisen EU- ja ETA-alueella. Tähän liittyen lääkemääräysten tunnustaminen on tarpeen, jotta toisessa maassa aloitettu hoito voi jatkua myös kotimaassa. Eurooppalaisella lääkemääräyksellä voidaan toimittaa niitä lääkkeitä, jotka ovat maassa saatavilla lukuun ottamatta erityislääkemääräystä edellyttäviä valmisteita.

Määräyksen uudistamisen tarkoituksena on mahdollistaa sähköisten lääkemääräysten toimittaminen paperisten reseptien rinnalla. Maaliskuusta 2020 alkaen suomalaiset apteekit voivat toimittaa virolaisia ja kroatialaisia sähköisiä lääkemääräyksiä ja tarkoitus on, että mukaan tulee vähitellen uusia valtioita.

Määräysluonnokseen on lisätty ohje asiakkaan tunnistamisesta ja eri maiden käyttämien asiakasta koskevien yksilöintitunnusten kirjaamisesta. Määräykseen esitetään myös joitakin tarkennuksia.

Kuntaliiton käsityksen mukaan määräys on selkeä ja ehdotetut muutokset ovat perusteltuja. Kuntaliitolla ei ole määräysluonnokseen huomautettavaa.

tags
Päivi Koivuranta-Vaara

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Koivuranta
Hallintoylilääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2774
Kännykkä
+358 50 538 4647
Vastuualueet
  • Erikoissairaanhoito, pl. psykiatria
  • Päivystys
  • Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus
  • Lääkeasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö