Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 23.11.2020 (1008/03/2020), Päivi Koivuranta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Yleishuomiot hallituksen esityksestä

Hallituksen esityksen mukainen toimintamalli vaatisi lentokentille, satamiin ja muihin rajanyityspaikkoihin merkittävää työpanosta kuntien ja sairaanhoitopiirien tartuntatautien asiantuntijoilta. Kyseinen resurssi olisi siirrettävä muusta toiminnasta, mikä on nykyisessä epidemiatilanteessa käytännössä mahdotonta. 

Karanteeniin asettaminen on yksilöpäätös, joka perustuu yksilökohtaisen tartuntariskin arvioon. Lakiesityksen mukaisesti karanteenipäätöksiä jouduttaisiin tekemään henkilön lähtömaan yleisen epidemiatilanteen perusteella. Ilmeisesti ei olisi mahdollista ottaa huomioon edes epidemiatilanteen alueellista vaihtelua.

Mahdollistavatko toimenpiteet riittävästi ulkomaan matkailijoiden saapumisen Suomeen?

Todennäköisesti eivät.

Ovatko toimenpiteet riittäviä matkailun terveysturvallisuuden takaamiseksi?

Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä kaikkia toimia, joilla pystytään mahdollisuuksien mukaan avaamaan yhteiskuntaa pitäen samalla huolta kansalaisten terveydestä ja turvallisuudesta. Toimien tulisi perustua vaikuttavuuteen ja olla toteutuskelpoisia käytännössä.

Ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuus on kyseenalainen. 

Ovatko ehdotetut toimenpiteet välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi Suomessa ja terveysturvallisuuden lisäämiseksi matkailualalla?

Eivät ole. HUS:n sekä liikenneyhtiöiden, aluehallinto-, raja- ja tulliviranomaisten yhteistyössä kehittämän FINENTRY-sovelluksen käyttöönotto olisi todennäköisesti matkailun sujuvuuden kannalta parempi ja terveysturvallisuuden kannalta riittävä vaihtoehto. 

Miltä toimenpide-ehdotukset vaikuttavat Suomen terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyden näkökulmasta?

Todennäköisesti toimenpiteitä ei ole mahdollista toteuttaa.

Onko esityksessä määritelty tarkoituksenmukaisesti ja perustellusti ne henkilöryhmät, joihin väliaikaisia säännöksiä ei sovellettaisi?

Määrittely jättää tulkinnanvaraa, josta voi aiheutua terveydenhuoltohenkilöstölle lisätyötä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri

 

tags