Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 9.11.2020 (889/03/2020), Päivi Koivuranta

Lausuntopyyntö muutosehdotuksesta lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen liitteeseen 1

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa ehdottamistaan muutoksista sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeenmääräämistä koskevan asetuksen liitteeseen, jossa määritellään sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön määrättävissä olevat lääkkeet.

Terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan sairaanhoitajalla, terveydenhoitajalla ja kätilöllä, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut asianmukaisen täydennyskoulutuksen, on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määritellään ne lääkkeet, joita rajattu lääkkeenmääräämisoikeus koskee. Asetuksen liitteessä on ryhmitelty erikseen ne lääkkeet, jotka sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö voi aloittaa sekä ne lääkkeet, joista hän voi antaa jatkomääräyksen lääkärin aloittamaan hoitoon.

Aloitettavien lääkkeiden luetteloon ehdotetaan palautettaviksi eräitä raskauden ehkäisyvalmisteita, jotka poistettiin listalta erehdyksessä vuonna 2019. Lisäksi poistettaisiin kloramfenikolia ja fusidiinihappoa sisältäviä silmätippoja koskeva 12 vuoden ikäraja, jolloin sairaanhoitaja voi jatkossa aloittaa ko. valmisteilla silmätulehduksen hoidon myös 12-vuotiasta nuoremmille lapsille.

Jatkettavien lääkkeiden luetteloon ehdotetaan lisättäväksi samat ehkäisyvalmisteet, jotka lisättiin aloitettavien lääkkeiden listalle. Edelleen lisättäisiin tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettäviä yhdistelmävalmisteita, joiden sisältämiä vaikuttavia aineita hoitaja on nykyisinkin voinut määrätä yksittäisinä lääkkeinä.

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitettyihin muutoksiin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri

tags
Päivi Koivuranta-Vaara

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Koivuranta
Hallintoylilääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2774
Kännykkä
+358 50 538 4647
Vastuualueet
  • Erikoissairaanhoito, pl. psykiatria
  • Päivystys
  • Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus
  • Lääkeasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sote-yksikkö