Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 25.11.2020 (967/03/2020), Tarja Myllärinen

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta

Mikä on näkemyksenne korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnalle esitettävistä tehtävistä?

Yhtenä neuvottelukunnan tavoitteena on eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen edistäminen. Neuvottelukunnassa olisi useiden tahojen edustus, mikä tukee neuvottelukunnalle asetettavien tavoitteiden saavuttamista.

Neuvottelukunnan yhtenä tehtävänä (11 § 3 mom.) on edistää YTHS:n opiskeluterveydenhuollon ja kuntien järjestämän opiskeluterveydenhuollon ja muun terveydenhuollon yhteensovittamista ja turvattava palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen toteutuminen muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Kuntaliitto esittää, että neuvottelukunta käyttää työssään kuntien asiantuntemusta ja kokemuksia.

Kuten lausuntopyynnössä todetaan, opiskeluterveydenhuollon järjestämisen muutos tulee olemaan merkittävä. Samoin todetaan, että tilanne on uudenlainen suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Näin ollen neuvottelukunnan toiminta lienee omiaan vaikuttamaan uuden tilanteen hallinnassa sekä mahdollisten kehittämishaasteiden ratkaisemisessa. Kunnat voivat olla tukemassa muutosta ja antamassa panoksensa kehittämishaasteisiin vastaamisessa.

Tulisiko neuvottelukunnalle asetettuja tehtäviä jotenkin muuttaa?

Neuvottelukunnan yhtenä tehtävänä olisi seurata palveluverkkoa ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen toteutumista, palvelujen käyttöä ja tarvetta valtakunnallisesti sekä opiskelijoiden tyytyväisyyttä palveluihin.

Tehtävän hoitamisen kannalta kuntien edustus ja sen tarjoama mahdollisuus vertailuun kunnallisen terveydenhuollon ja erityisesti toisen asteen opiskeluterveydenhuollon kanssa toisi merkittävää lisäarvoa seuranta- ja arviointitehtävään. Kuntaliitto esittää, että neuvottelukunnan tehtäväluettelon kohtaa 4 täydennetään seuraavasti: …edistää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tuottaman opiskeluterveydenhuollon ja kuntien järjestämän opiskeluterveydenhuollon ja muun terveydenhuollon yhteensovittamista ja resurssien tarkoituksenmukaista kohdentamista.

Mikä on näkemyksenne neuvottelukunnan kokoonpanosta ja henkilöstöstä?

Kuntaliitto esittää, että neuvottelukuntaan nimetään kuntien edustus ja kuntien asiantuntemusta ja kokemusta hyödynnetään neuvottelukunnan työssä.

Tulisiko mielestänne säätää tarkemmin neuvottelukunnan asioiden käsittelystä?

Ei

Haluatteko lausua vielä jotakin neuvottelukunta-asetuksesta

Ei.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat
 

tags