Lausunto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle 30.11.2020 (987/03/2020), Päivi Koivuranta

Veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen muuttaminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyytää lausuntoa veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen muuttamisesta. Muutetun määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2021 ja olla voimassa toistaiseksi. Määräyksen kohderyhmänä ovat veripalvelulaitokset ja verikeskukset.

Määräysluonnoksessa on yhdistetty tällä hetkellä veripalvelutoimintaa koskevat Fimean määräykset yhteen määräykseen. Lisäksi on lyhennetty verenluovutuskieltoa, joka liittyy seksin ostamiseen ja miesten väliseen seksiin, 12 kuukaudesta neljään kuukauteen. Tätä muutosta Kuntaliitto on aikaisemminkin pitänyt nykytiedon valossa perusteltuna.

Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitettyihin muutoksiin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Päivi Koivuranta
hallintoylilääkäri

tags