Lausunto opetushallitukselle 25.5.2022 (254/03.01.00/2022) Mari Sjöström

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden visio 2035

Kuntaliitto kiittää lausuntomahdollisuudesta. Kuntaliiton näkemyksen mukaan Opetushallituksen esittämän opetuskielen osoittamista koskevan määräyksen päivittämisen tarve on perusteltu. Perusopetuslain 37 §:n mukaisesti Opetushallitus voi tarvittaessa antaa asetuksen säännöksiä täydentäviä määräyksiä.

Opetushallitus esittää, että opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 9 §:n 2 momentissa tarkoitetussa muulla kuin koulun opetuskielellä (kielikylpy- tai kohdekielen opetus) ja perusopetuslain 10 §:n 4 momentissa tarkoitetussa erillisessä opetusryhmässä tai vieraskielisessä koulussa annettavassa esi- ja perusopetuksessa opetuksen kielen halinnan osottaimismahdollisuuksia muutettaisiin.

Kuntaliitto pitää muutoksia hyvinä. Henkilöstön saatavuuden kannalta on erityisen tärkeää, että riittävä opetuskielen hallinta voidaan osoittaa monin eri perustein. Tällä edistetään sitä, että jatkossakin esi- ja perusopetuksessa voidaan järjestää mm. kielikylpyopetusta ja laajamittaista kaksikielistä opetusta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Mari Sjöström
erityisasiantuntija

tags
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.