Kuntaliiton lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 20.5.2022 (323/03.01.00/2022) Johanna Vilkuna

Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki

Kuntaliitto on vastannut lausuntopalvelussa (lausuntopalvelu.fi) työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön seuraavasti:

Lakiesityksen mukaan kuljetusalan yritysten polttoainetuen tavoitteena on, että tuki kohdistuu sellaisille yrityksille, jotka ovat kärsineet Ukrainan sotatilanteen johdosta aiheutuneesta polttonesteiden äkillisestä hinnannoususta. Tuki on tarkoituksena kohdistaa sellaisiin kasvaneisiin polttonestekuluihin, joille on tyypillistä, että ne eivät välittömästi jousta eivätkä ole välittömästi siirrettävissä asiakashintoihin. Tukea olisi mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022).

Kiinnitämme huomiota tuen kohdentamisen rajaukseen kuljetusalan sisällä. Lakiesityksen mukaan korvauksen piirissä olisivat seuraavat kuljetussektorin toimialat: paikallisliikenne, säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne, linja-autojen tilausliikenne, tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut. Taksiliikenteen rajaamista korvauksen ulkopuolelle perustellaan seuraavasti: ”Taksiliikenne ei ole kuljetusalan polttoainetuen piirissä alan hinnoittelun ollessa vapaata ja kustannusnousu voidaan huomioida nopeasti hinnoittelussa.”

Lakiesityksessä todetaan, että linja-autoliikennealan toimialan liikevaihdosta ennen koronapandemiaa on tullut noin puolet julkiselta sektorilta liikennöintikorvauksina ja matkakustannusten korvauksina. Toteamme, että vastaava tilanne on ollut taksiliikenteellä, jonka tulonmuodostuksesta noin kolmasosa tulee yhteiskunnan kuljetussopimusten korvauksista. Myös muilla tuen piirissä olevilla toimialoilla on sopimuksia julkisten hankintayksiköiden kanssa.

Emme pidä lakiesityksen perusteluja taksiliikenteen poissulkemisesta kestävänä. Lakiesitys ei kohtele kuljetussektorin toimialoja ja yrityksiä tasapuolisesti. Taksialan yritykset tuottavat kuljetuspalveluja kuntien koulukuljetuksiin ja sote-kuljetuksiin sekä Kelan korvaamilla taksimatkoilla. Julkisia hankintoja koskevia korvauksia voidaan muuttaa vain sopimusehtojen ja hankintalain asettamien reunaehtojen puitteissa.

Pidämme tärkeänä, että lakiesitys korjataan ja taksiliikenne sisällytetään polttoainetuen piiriin. Taksipalveluiden merkitys yhteiskunnalle, asiakkaille ja huoltovarmuudelle on suuri.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen             
johtaja, yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö    

Johanna Vilkuna
kehittämispäällikkö

tags