Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 22.12.2022 (806/03.01.00/2022 Tarja Tenkula, Maria Salenius)

Kuntaliiton lausunto valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten kouluja-kelutuesta lukuvuonna 2022-2023 annetun valtio-neuvoston asetuksen 7§ muuttamisesta

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja pitää onnistuneena koulujakelutukea maitotuotteille, hedelmille ja vihanneksille.

Kouluruokailu on tärkeä palvelu koululaisille ja perheille. Se on myös kansanterveydellisesti ollut merkittävä tekijä terveyserojen kaventamisessa. Terveellisellä ja monipuolisella kouluruokailulla voidaan myös kestävän kehityksen arvojen mukaisesti vähentää eriarvoisuutta ja keventää hiilijalanjälkeä.

Kouluruokailu on myös kustannustekijä kunnille ja siksi EU:n rahoittama tuki Suomelle maitotuotteiden osalta noin 3,8 miljoonaa euroa ja hedelmien ja vihannesten osalta noin 1,6 miljoonaa euroa on tärkeä lisä kouluruokailun järjestämiseksi. Osa kouluista on pystynyt järjestämään hedelmä/vihannes välipalan kouluruokajakelutuen turvin.

Venäjän hyökkäyssota ja siihen liittyvä energiakriisi sekä inflaatio näkyvät vihannesten tuotantopanosten kuten lannoitteiden ja polttoaineen heikentyneenä saatavuutena ja korkeana hintana.

Huolestuttavaa on, että hintojen nousu lisäävät hedelmä- ja vihannestuen menekkiä ja budjetti uhkaa ylittyä, koska tuki hedelmä- ja vihannestuotteiden osalta maksetaan prosenttiperusteisesti. Lisäksi hedelmä ja vihannestuen hakijoiden määrä on tiedotuksen ansiosta lisääntynyt. Maitotuotteiden hakijoiden määrässä vastaavaa kasvua ei ole tapahtunut eikä inflaatio lisää kiinteähintaisen tuen menekkiä. 

Kuntaliitto pitää tärkeänä erityisesti hedelmien ja vihannesten saatavuuden varmistamiseksi, että maitotuotteiden tuesta siirrettään ehdotettu [200 000] euroa hedelmä- ja vihannestuotteiden tukeen. Sekä hedelmä- ja vihannestuotteiden tukitasoa alennettavaksi [55] prosenttiin hankintahinnasta ja luonnonmukaisesti tuotettujen hedelmien ja vihannesten nostoa [65] prosenttiin niiden hankintahinnasta. Tämä tasaa luomutuotteiden tuotantokuluja ja siten koulut pystyvät hankkimaan luomutuotteita kouluruokailuun.

Kuntaliitto tukee ehdotettuja muutoksia asetuksen 7 §:n 1 momenttia ja 3 momenttia. Ehdottavan pykälän 1 momentin mukaan koulujakelutukea voitaisiin myöntää yhteensä syys- ja kevätlukuvuoden aikana maitotuotteille enintään [3 224 289] euroa ja hedelmä- ja vihannestuotteille enintään [1 627 447] euroa.

Suomen Kuntaliitto Ry

Hanna Tainio 
varatoimitusjohtaja

Tarja Tenkula        
Erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme