Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 10.10.2022 (626/03.01.00/2022) Sari Raassina, Tuula Kock

Lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja apteekkiverolain muuttamisesta, jotka ovat osa hallituksen esitystä lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja apteekkiverolain muuttamisesta, jotka ovat osa hallituksen esitystä lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Apteekkipalvelut tulee turvata kaikille kansalaisille. Nyt esitetyt apteekkitaksan ja apteekkiveron muutokset parantavat lakiesitystä jossain määrin apteekkiverkon säilymisen näkökulmasta. Pienimpien apteekkien osalta esitys voi kuitenkin vakavasti vaarantaa kannattavuuden. Ministeriön näkemyksen mukaan huonoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevat apteekit eivät olisi kuitenkaan kuntien ainoita apteekkeja. Esityksestä tai kuulemisessa esiin tulleista tiedoista ei kuitenkaan käy ilmi, missä kunnan tai kaupungin osassa ko. kannattavuusongelmaan ajautumassa olevat apteekit sijaitsevat. Osa kunnista ja kaupungeista on pinta-alaltaan erittäin suuria ja etäisyydet palvelukeskittymien välillä pitkiä. Samoilla aluilla julkisen liikenteen käyttö asiointiliikenteessä on usein hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Me Kuntaliitossa pidämme apteekkipalveluiden saavutettavuutta keskeisenä yhdenvertaisuutta tukevana palveluna.

Lisäksi me Kuntaliitossa haluamme kiinnittää huomioita lausuntopyynnön aikatauluun.

Perustellusta syystä lausuntoaika voi olla tavallista lyhyempi, esimerkiksi muutettaessa aiemmin lausunnolla ollutta hallituksen esitystä vain osittain. Tälle esitysluonnokselle varattu lausuntoaika oli kuitenkin erittäin lyhyt ja ajoittui viikonloppuun. Syvällinen perehtyminen aiheeseen oli mahdotonta. Pidämme menettelyä hyvän lainvalmistelun periaatteiden vastaisena.

Suomen Kuntaliitto ry

Sari Raassina                                             Tuula Kock
johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö                asiantuntijalääkäri

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää