Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 10.5.2022 (284/03.01.00/2022), Tuula Kock

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koskien sairasvakuutuksesta korvattavaa taksimatkan hintaa

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Polttoaineen hinnan nousuun liittyvän taksiliikenteen kustannusten nousun vuoksi enimmäishintoja vuonna 2022 ehdotetaan korotettavaksi 5,8 prosentilla. 

Kuntaliitolla ei ole täydennettävää asetusluonnokseen.

Suomen Kuntaliitto ry

Sari Raassina                                         Tuula Kock
johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö            asiantuntijalääkäri

tags