Lausunto ympäristöministeriölle 236.2022 (397/03.01.00/2022) Vesa Peltola

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosille 2022–2023

Kuntaliitolla ei ole muutosehdotuksia asetusluonnokseen. Kuntaliitto muistuttaa kuitenkin, että myös muiden kuin asuinrakennusten joukosta suuri osa on kaukolämmön piirissä, etenkin kerrosalalla mitattuna.
Ei-asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimisen vauhdittamiseksi olisi myös tarpeen ottaa käyttöön kannustimia, jotta siirtyminen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön sujuisi hallitusti.

tags
Vesa Peltola

Vesa Peltola

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2054, +358 40 568 7145
Vastuualueet
  • Kuntien toimintaedellytyksistä huolehtiminen energian tuottajina ja käyttäjinä
  • Kuntien energiankäytön hallinnan edistäminen
  • Kunta-alan energiatehokkuussopimukset
  • Liikenteen energiankäyttö
  • Suomen ja EU:n energiapolitiikan seuranta