Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 11.5.2022 (285/03.01.00/2022), Mia Malmila

Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksan väliaikaisesta muuttamisesta

Polttoaineen hinnan noususta johtuen sairaankuljetuksen korvaustaksaa ehdotetaan korotettavaksi 5,3 prosentilla 1.7.2022–31.12.2022 väliseksi ajaksi. Korotus kohdistettaisiin saman prosenttiluvun mukaisesti kaikkiin asetuksessa mainittuihin korvausperusteisiin. 

Sairaankuljetustaksan muutos

Kuntaliitto pitää tärkeänä sairaankuljetuksen toimivuuden turvaamista, mutta satunnaisten kustannusmuutosten vienti sairaankuljetustaksaan rasittaa julkista sektoria. Määräaikainen korotus sairaankuljetuksen korvaustaksaan polttoaineiden hinnannousua kompensoimaan on Kuntaliiton näkemyksen mukaan perusteltua. Seuraavaan taulukkoon on koottu esityksen määräaikaiset vaikutukset korvaustaksoihin.
 

Määräaikaiset vaikutukset korvaustaksoihin

Suomen Kuntaliitto ry

Sari Raassina                                            Mia Malmila
johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö               erityisasiantuntija

tags