Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 21.12.2023 (470/03.01.00/2023)

Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta

Kuntaliiton lausunto annettu lausuntopalvelussa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan esitys on tietyin varauksin kannatettava.

Nykyisin aikuiskoulutustuki kohdentuu joiltakin osin henkilöille, joille sitä ei ole perusteltua maksaa. Tulisiko kuitenkin tuen kehittämistä jatkaa siten, että se vastaisi paremmin sille asetettuihin odotuksiin sekä kohdentuisi nykyistä paremmin työvoimapulasta kärsivien alojen osaamisen ja työvoiman saatavuuden turvaamiseen.

Kuntaliitto esittää erityisen huolensa varhaiskasvatuksen osalta. Esimerkiksi opetusalalla päiväkodinjohtajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen sosionomit sekä erityisopettajat ovat ryhmiä, mihin tehtäviin on pystytty pätevöitymään osin aikuiskoulutustuen turvin. Varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien monimuoto- ja muuntokoulutukset ovat tarjonneet suositun väylän varhaiskasvatuksen lastenhoitajille kelpoistua kyseisiin tehtäviin. Mikäli aikuiskoulutustuki poistuu eikä tilalle tule korvaavaa järjestelmää on oletettavaa, että tämä suosittu koulutusväylä loppuu. 

Kuntaliiton näkemyksen mukaan työn ohessa osaamisen päivittäminen ei ole mahdollista kaikille ja opinnot sisältävät tyypillisesti lähiopetuspäiviä, johon osallistuminen on mahdollistunut aikuiskoulutustuen avulla. On huomioitava, että esimerkiksi varhaiskasvatuksessa työskentelevillä pienituloisilla henkilöillä tai yksinhuoltajilla ei ole mahdollisuuksia palkattomaan harjoitteluun tai lainan ottamiseen opintojen aikaisen elämisen kustantamiseksi.

Kuntaliitto pitää joiltakin osin aikuiskoulutustuen lakkauttamista perusteltuna, mutta tuen rahoitusta tulisi edelleen kohdentaa erityisesti työvoimapula-aloille, työllisyyden ylläpitämisen ja työuran etenemisen edistämiseksi. 

Ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan osalta Kuntaliitolla ei ole kommentoitavaa. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Hanna Tainio               Jarkko Lahtinen                
varatoimitusjohtaja     Kehittämispäällikkö 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme