Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 24.3.2023 (34/03.01.00/2023) Johanna Vilkuna

Liikennevakuutusdirektiivin kansallinen täytäntöönpano

Hallituksen esityksen mukaan liikennevakuutuslain mukaisella ajoneuvolla tarkoitettaisiin sellaista moottoriajoneuvoa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h tai suurin nettopaino on yli 25 kg. Muutos toisi siten sääntelyn piiriin kevyet sähköajoneuvot ja yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat.

Sähköpotkulautapalvelut ovat yleistyneet viime vuosina Suomen kaupungeissa. Kesällä 2022 palvelua tarjottiin noin 40 kunnassa. Vuokrattavia sähköpotkulautoja tarjoavia yrityksiä oli noin 10. Kunnat näkevät sähköpotkulautapalvelut hyvänä uutena liikkumispalveluna, jonka on tärkeää kehittyä turvallisemmaksi ja toimivammaksi osaksi kaupunkiliikkumista ja matkaketjuja.

Katsomme, että liikennevakuutusdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon ei tulisi synnyttää tilannetta, jossa yrityksille luodaan kannuste tarjota kevyempiä ja turvattomampia sähköpotkulautoja. Pidämme tätä riskinä tilanteessa, jossa liikennevakuutus muodostaa merkittävän lisäkulun yritysten näkökulmasta, mutta alle 25 kg laudat on vapautettu vakuuttamisvelvollisuudesta. Tämä tarkoittaisi heikennystä liikenneturvallisuuteen, sillä kevyemmät laudat eivät ole niin turvallisia kuin kehittyneemmät ja painavammat laudat, joissa on panostettu laitteiden kestävyyteen ja turvallisuuteen esim. turvallisempien renkaiden muodossa.

25 kg:n painoraja vaikuttaa todennäköisesti myös siihen, että turvallisempien sähköpotkulautojen yleistyminen yksityiskäytössä hidastuu.

Pidämme tärkeänä, että sähköpotkulautojen painon ja turvallisuuden välistä suhdetta ja sääntelyn markkinavaikutuksia vielä pohditaan ennen lopullista esitystä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Johanna Vilkuna
Kehittämispäällikkö

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!