Lausunto Opetushallitukselle 17.3.2023 (87/03.01.00/2023) Essi Ratia

Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden muutoksesta

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutuksen) muodostumiseen esitetään luonnoksessa tehtävän muutoksia, joilla koulutuksen muodostumisen jakautumisesta kaikille yhteiseen koulutuksen osaan ja vähintään kahteen valinnaiseen osaan luovuttaisiin, koska uudistuksen nähdään soveltuvan paremmin opiskelijoiden yksilöllisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin.

Kuntaliitto katsoo, että TUVA-koulutuksen nivelvaiheen koulutuksena on perusteltua rakentua jokaisen opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Esitetty muutos lukuun 1.4. lisää joustavuutta opiskelijan valinnoissa hänen tavoitteisiinsa perustuen ja mahdollistaa sujuvat siirtymät toisen asteen tutkintokoulutukseen. Kuntaliitto kannattaa esitettyä muutosta.

Samoin lukuun 1.4. Koulutuksen muodostuminen tarkennettaisiin ilmaisua TUVA-koulutuksen kestosta. Uusi muotoilu ”Opiskelija voi osallistua valmentavaan koulutukseen lyhyemmän ajanjakson kuin 38 viikkoa. Koulutuksen vähimmäislaajuus on yksi viikko.”on selkeä ja Kuntaliitto pitää perusteltuna, että koulutuksen vähimmäislaajuus on yksi viikko.

Lukuun 3.3. Todistukset esitetään myös tehtävän muutoksia. Kuntaliitto kiinnittää huomiota kappaleen ”Todistus suoritetuista koulutuksen osista” sisältöön ja johdonmukaisuuteen. Ehdotettu muotoilu ”Koulutuksen päättämisellä tarkoitetaan tilannetta, jolloin opiskelija on suorittanut hyväksytysti henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan tavoitteeksi asetetut koulutuksen osat. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen, hänelle annetaan todistus ennen keskeyttämistä suoritetuista koulutuksen osista. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa todistus suoritetuista koulutuksen osista myös opiskelijan pyynnöstä. (1215/2020, 16 §.)” jättää tulkinnan varaa. Kuntaliitto esittää, että todistuksen antamiseen liittyvää tekstiä selkeytetään.

Kuntaliitto pitää hyvänä asiana, että koulutuksen osia pienemmistä suorituksista opiskelijan on mahdollista saada todistus.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Essi Ratia
Asiantuntija

 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!